Sekolah SMAI Al Azhar 4 Bekasi

Kriteria Ketuntasan Minimal

Kriteria Ketuntasan Minimal

SMA Islam Al Azhar
Tahun Pelajaran 2021 / 2022

No Mata Pelajaran Kelas
X IPA X IPS XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS
1 Al Qur’an 75 75 78 78 78 78
2 Pend. Agama & Tahsin 75 75 78 78 78 78
3 Kewarganegaraan 75 75 78 78 78 78
4 Bahasa Indonesia 75 75 78 78 78 78
5 Bahasa Inggris 75 75 78 78 78 78
6 Bahasa dan Sastra Inggris (Lintas Minat)   75        
7 Matematika 75 75 78 78 78 78
8 Matematika (Peminatan) 75   78   78  
9 Fisika 75   78   78  
10 Bilologi 75   78   78  
11 Kimia 75   78   78  
12 Sejarah 75 75 78 78 78 78
13 Sejarah (Peminatan)   75   78   78
14 Geografi   75   78   78
15 Ekonomi   75   78   78
16 Bahasa dan Sastra Arab (Lintas Minat)  75          
17 Sosiologi   75   78   78
18 Seni Budaya 75 75 78 78 75 78
19 Pend. Jasmani. Olahraga dan Kesehatan 75 75 78 78 75 78
20 Prakarya (TIK) 75 75 78 78 75 78
21 Bahasa Arab 75 75 78 78 75 78
22 Bahasa Sunda 75 75  78 78  75  78